Monday, February 14, 2011

Weryfikacja kadr na kanwie doktoratu Lecha Kaczyńskiego,

Weryfikacja kadr na kanwie doktoratu Lecha Kaczyńskiego,
Problem merytorycznej weryfikacji polskich kadr naukowych, szczególnie nauk humanistycznych na kanwie doktoratu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przedstawił docent Józef Maria Kossecki.

Rozmowę przeprowadził Andrzej Wronka - prezes stowarzyszenia Effatha, 2009 r.

Osoby bliżej zainteresowane życiorysem doc. Józefa Marii Kosseckiego odsyłamy do jego biogramu na stronie:

http://twx.bloog.pl/ (Zakładka: LUDZIE)

Jest on tam podany zarówno w wersji przed ocenzurowaniem go w Wikipedii jak i po ocenzurowaniu. Warto porównać - najważniejsze jest to co usunięto.

Osoby głębiej interesujące się tym tematem odsyłamy do książki pt. Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, wydanej w 1999 roku (którą wówczas doc. Józef Maria Kossecki ofiarował Stanisławowi Tymińskiemu).part 1


part2

part 3