Wednesday, March 17, 2010

65 lat wyzwolenia Auschwitz

65 lat wyzwolenia Auschwitz

65 lecie wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego uroczyście obchodzono na terenie obozu zagłady Żydów Auschwitz - Birkenau. Prezydent Obama w swoim orędziu zwrócił uwagę tylko na jedną grupę ofiar, Żydów. Polacy, Rosjanie i inne grupy ofiar zostały sprowadzone do roli obserwatorów, czasami w miarę możliwości pomagającym żydowskim ofiarom. W niniejszym odcinku zwracamy uwagę na błędy merytoryczne w takim rozumowaniu. Najwybitniejsi historycy podkreślają, że plan hitlerowców dotyczył eliminacji wszystkich sąsiednich państw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Polaków.
Obozy koncentracyjne miały odegrać w realizacji tego planu rolę podobną do tej, która została zrealizowana w stosunku do Żydów. Trudno obecnie dociec ile Polaków tak naprawdę zginęło w Auschwitz. Raport rotmistrza Pileckiego z 1945 roku podaje 5 milionów ofiar. Tak więc, jeśli byłaby to prawda to Żydzie nie mogli stanowić większości i zaistniałaby możliwość, że zginęło tam o wiele więcej Polaków niż nam się to podaje.
Problem ten jest o wiele poważniejszy niż można byłoby przypuszczać, bowiem rewizjoniści niemieccy i żydowscy dążą do zmarginalizowania Polaków jako ofiar II wojny światowej. Celem tej polityki jest, jak się można domyślac, przejęcie naszego kraju i jego zasobów naturalnych a także eliminacja naszego narodu. Pierwsze objawy realizacji tego planu obserwujemy już dziś.

No comments: